อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติเป็นแอฟริกาในขณะที่คุณจินตนาการถึงภูมิทัศน์อันบริสุทธิ์ของทุ่งหญ้าสะวันนาซึ่งมีต้นอาคาเซียเป็นที่ราบและมีฝูงแกะเร่ร่อนอยู่มากมายสถานที่สำหรับการอพยพครั้งใหญ่ปกติตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมและมกราคมถึงกุมภาพันธ์ถือเป็นปรากฏการณ์สัตว์ป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อมีสัตว์ป่ามากกว่าสองล้านตัวม้าลายและละมั่งไล่ล่าฝน

มรดกโลกขององค์การยูเนสโกบริเวณนี้นำเสนอปรากฏการณ์ล่าแบบเดียวกับที่คุณคาดหวังจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาราในเคนยาส่วนหนึ่งของระบบนิเวศเดียวกัน แต่การล่าสิงโตและเสือชีตาห์ที่เซเรนเกติมักจะไม่มีอีกแล้ว ยานพาหนะในสายตา ผู้เข้าชมบางคนอาจรู้สึกหงุดหงิดกับพื้นที่กว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยการพบเห็น แต่ความรู้สึกของการเป็นเพียงจุดหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของแอฟริกาเป็นส่วนหนึ่งของการดึงดูด